تبلیغات
ღ تنهــــــــادرتنهــــــــاღ - من...
تاریخ : سه شنبه 17 شهریور 1394 | ساعت 18 و 04 دقیقه و 08 ثانیه | نویسنده : zahra MOJI
 • "هــی,,, روزگــار!!"
  "به چه میــخندی؟"
  " بـه کــی "
  " بـه مـن"
  "منـی کـه فقـط بـاختـم"

  "منی که هـمیشه سـهمم از هـرآشـنائـی "خداحافــظی" بود !
  هــه،
  بخنـد شـاید خنـده دار باشـه قصـه کسـیکه "آدم فروشـی" نکرد !
  امـا ،،"خودش"را "فروخت"